• Bài giảng Tài chính quốc tế: Bài 1 - Th.S Nguyễn Hoàng Thụy Bích Trâm

  Bài giảng Tài chính quốc tế: Bài 1 - Th.S Nguyễn Hoàng Thụy Bích Trâm

  Bài giảng Tài chính quốc tế: Bài 1 Thị trường tài chính quốc tế, trình bày các nội dung sau: Cấu trúc thị trường tài chính quốc tế, các trung tâm tài chính trên thế giới, các giao dịch trên thị trường tài chính quốc tế, đối tượng giao dịch thị trường tài chính quốc tế.

   11 p ntt 22/04/2019 34 0

 • Bài giảng Tài chính quốc tế: Bài 4 - Th.S Nguyễn Hoàng Thụy Bích Trâm

  Bài giảng Tài chính quốc tế: Bài 4 - Th.S Nguyễn Hoàng Thụy Bích Trâm

  Bài giảng Tài chính quốc tế: Bài 4 Mối quan hệ giữa LS, LP và TGHĐ cung cấp cho người học các kiến thức: Lý thuyết Ngang giá sức mua PPP (Power Purchasing Parity), lý thuyết Hiệu ứng Fisher quốc tế IFE (International Fisher Effect), mối quan hệ giữa IRP, PPP và IFE.

   22 p ntt 22/04/2019 38 0

 • Bài giảng Tài chính quốc tế: Bài 3 - Th.S Nguyễn Hoàng Thụy Bích Trâm

  Bài giảng Tài chính quốc tế: Bài 3 - Th.S Nguyễn Hoàng Thụy Bích Trâm

  Bài giảng Tài chính quốc tế Bài 3 do Th.S Nguyễn Hoàng Thụy Bích Trâm biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm kinh doanh chênh lệch giá (arbitrage), kinh doanh chênh lệch lãi suất có phòng ngừa (CIA), lý thuyết Ngang giá lãi suất IRP.

   21 p ntt 22/04/2019 31 0

 • Bài giảng Tài chính quốc tế: Bài 5 - Th.S Nguyễn Hoàng Thụy Bích Trâm

  Bài giảng Tài chính quốc tế: Bài 5 - Th.S Nguyễn Hoàng Thụy Bích Trâm

  Bài giảng Tài chính quốc tế: Bài 5 trình bày về "Xác định tỷ giá hối đoái". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Các điều kiện cân bằng, tiếp cận dựa trên định giá tài sản, cán cân thanh toán quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo!

   16 p ntt 22/04/2019 34 0

 • Bài giảng Tài chính quốc tế: Bài 6 - Th.S Nguyễn Hoàng Thụy Bích Trâm

  Bài giảng Tài chính quốc tế: Bài 6 - Th.S Nguyễn Hoàng Thụy Bích Trâm

  Nội dung bài 6 trình bày đến người học những vấn đề liên quan đến "Chính sách tỷ giá hối đoái", cụ thể như: Các hệ thống tỷ giá hối đoái theo phân loại truyền thống, các hệ thống tỷ giá hối đoái theo phân loại của IMF, can thiệp của NHTW trong chính sách tỷ giá.

   23 p ntt 22/04/2019 32 0

 • Bài giảng Thị trường tài chính: Chương 1 - ThS. Vũ Hữu Thành

  Bài giảng Thị trường tài chính: Chương 1 - ThS. Vũ Hữu Thành

  Sau khi học xong chương 1 "Tổng quan về thị trường tài chính" này người học có thể hiểu về: Khái niệm và phân loại thị trường tài chính, thị trường sơ cấp và thị trường thứ cấp, thị trường tiền tệ và thị trường vốn, các định chế tài chính: Các loại hình, vai trò và rủi ro.

   14 p ntt 22/04/2019 34 0

 • Bài giảng Thị trường tài chính: Chương 2 - ThS. Vũ Hữu Thành

  Bài giảng Thị trường tài chính: Chương 2 - ThS. Vũ Hữu Thành

  Nội dung chương 2 trình bày đến người học những vấn đề liên quan đến "Thị trường tiền tệ", cụ thể như: Khái niệm, đặc điểm, vai trò thị trường tiền tệ, lợi suất trên thị trường tiền tệ, các sản phẩm chứng khoán trên thị trường tiền tệ.

   29 p ntt 22/04/2019 30 0

 • Bài giảng Thị trường tài chính: Chương 3.1 - ThS. Vũ Hữu Thành

  Bài giảng Thị trường tài chính: Chương 3.1 - ThS. Vũ Hữu Thành

  Bài giảng Thị trường tài chính: Chương 3 phần 1 Thị trường trái phiếu. Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Khái niệm và phân loại, lợi suất trái phiếu, định giá trái phiếu. Mời các bạn cùng tham khảo!

   16 p ntt 22/04/2019 28 0

 • Bài giảng Thị trường tài chính: Chương 3.2 - ThS. Vũ Hữu Thành

  Bài giảng Thị trường tài chính: Chương 3.2 - ThS. Vũ Hữu Thành

  Bài giảng Thị trường tài chính: Chương 3 phần 1 đã giúp các bạn nắm được những kiến thức tổng quan về thị trường trái phiếu. Tiếp theo đây phần 2 Thị trường trái phiếu sẽ giúp các bạn nắm thêm về: Trái phiếu chính phủ, trái phiếu bảo lãnh bởi chính phủ, trái phiếu chính quyền địa phương, trái phiếu công ty.

   20 p ntt 22/04/2019 31 0

 • Bài giảng Thị trường tài chính: Chương 4 - ThS. Vũ Hữu Thành

  Bài giảng Thị trường tài chính: Chương 4 - ThS. Vũ Hữu Thành

  Bài giảng Thị trường tài chính: Chương 4 Thị trường cổ phiếu, trình bày các nội dung sau: Cổ phiếu thường, cổ phiếu ưu đãi, thị trường sơ cấp của cổ phiếu, thị trường thứ cấp của cổ phiếu. Mời các bạn cùng tham khảo!

   13 p ntt 22/04/2019 28 0

 • Bài giảng Thị trường tài chính: Chương 6 - ThS. Vũ Hữu Thành

  Bài giảng Thị trường tài chính: Chương 6 - ThS. Vũ Hữu Thành

  Bài giảng Thị trường tài chính: Chương 6 do ThS. Vũ Hữu Thành biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm Tỷ giá, giao dịch ngoại hối, lợi nhuận và rủi ro trong giao dịch ngoại hối, lãi suất, lạm phát và tỷ giá.

   8 p ntt 22/04/2019 22 0

 • Bài giảng Thị trường tài chính: Chương 7 - ThS. Vũ Hữu Thành

  Bài giảng Thị trường tài chính: Chương 7 - ThS. Vũ Hữu Thành

  Nội dung của Bài giảng Thị trường tài chính Chương 7 cung cấp kiến thức cơ bản về: Khái niệm về thị trường phái sinh, khái niệm về chứng khoán phái sinh, vai trò của thị trường phái sinh, các chủ thể tham gia thị trường phái sinh, các hình thức tổ chức giao dịch của thị trường phái sinh, giới thiệu về một số sở giao dịch chứng khoán phái sinh...

   19 p ntt 22/04/2019 22 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số