• Tác động của sở hữu nhà nước đến hiệu quả hoạt động của ngân hàng thương mại - trường hợp Việt Nam

  Tác động của sở hữu nhà nước đến hiệu quả hoạt động của ngân hàng thương mại - trường hợp Việt Nam

  Bài nghiên cứu xem xét sự tác động của sở hữu nhà nước đến hiệu quả hoạt động ngân hàng tại Việt Nam. Kết quả cho thấy cấu trúc sở hữu có những ảnh hưởng đáng kể đến hiệu quả hoạt động của ngân hàng, cụ thể là các ngân hàng nhà nước có hiệu quả hơn các ngân hàng tư nhân về mặt kỹ thuật nhưng lại không đạt hiệu quả về...

   17 p ntt 30/09/2019 36 0

 • Hoàn thiện khung pháp lý về thị trường phái sinh tiền tệ tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

  Hoàn thiện khung pháp lý về thị trường phái sinh tiền tệ tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

  Bài viết trên cơ sở khảo sát 109 chuyên gia là những nhà lãnh đạo các ngân hàng thương mại (NHTM) để nhìn nhận thực trạng áp dụng khung pháp lý TTTTPS tại Việt Nam. Kết quả cho thấy khung pháp lý hiện hành tương đối hoàn chỉnh nhưng vẫn còn một số vấn đề bất cập.

   8 p ntt 30/09/2019 23 1

 • Trách nhiệm xã hội và lòng trung thành của khách hàng: Trường hợp các ngân hàng thương mại cổ phần

  Trách nhiệm xã hội và lòng trung thành của khách hàng: Trường hợp các ngân hàng thương mại cổ phần

  Mục tiêu của bài viết là phân tích ảnh hưởng của nhận thức trách nhiệm xã hội (TNXH) đến lòng trung thành của khách hàng ở các ngân hàng thương mại cổ phần tại đồng bằng Sông Cửu Long thông qua mô hình TNXH của Carroll. Nghiên cứu tiến hành thu thập dữ liệu từ 207 khách hàng hiện có giao dịch với ngân hàng để kiểm định bốn khía cạnh của...

   11 p ntt 30/09/2019 21 1

 • Bài giảng Lý thuyết Tài chính – Tiền tệ – GV. Lê Thị Minh Nguyên

  Bài giảng Lý thuyết Tài chính – Tiền tệ – GV. Lê Thị Minh Nguyên

  Bài giảng Lý thuyết Tài chính – Tiền tệ gồm có 8 chương như sau: Chương 1, đại cương về tiền tệ; chương 2, tổng quan về tài chính và hệ thống tài chính; chương 3, thị trường tài chính; chương 4, các trung gian tài chính; chương 5, hệ thống các ngân hàng; chương 6, lạm phát và lãi suất; chương 7, tài chính doanh nghiệp; chương 8, tài chính...

   78 p ntt 26/08/2019 27 0

 • Bài giảng Quản trị tài chính - GV. Lê Thị Minh Nguyên

  Bài giảng Quản trị tài chính - GV. Lê Thị Minh Nguyên

  Bài giảng Quản trị tài chính gồm có những nội dung chính sau: Những vấn đề cơ bản về quản trị tài chính trong doanh nghiệp, phân tích tài chính doanh nghiệp, quản trị vốn lưu động, đòn bẩy hoạt động và đòn bẩy tài chính, giá trị tiền tệ theo thời gian, một số vấn đề cơ bản về đánh giá hiệu quả dự án, chi phí sử dụng vốn, trái phiếu...

   103 p ntt 26/08/2019 31 0

 • Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 3 (Excel kế toán)

  Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 3 (Excel kế toán)

  Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 3 (Excel kế toán) cung cấp cho người học kiến thức cơ bản thường dùng trong Excel và thực hành lập sổ kế toán và báo cáo tài chính. Nội dung cụ thể gồm có: Cài đặt các thông số thể hiện số trong Excel, một số thao tác về bảng tính, một số hàm thông dụng cơ bản trong Excel, một số chương trình thường trú...

   66 p ntt 26/08/2019 43 1

 • Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 4 (Access kế toán)

  Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 4 (Access kế toán)

  Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 4 (Access kế toán) gồm có những nội dung chính sau: Phần 1 - khái quát về Microsoft Access, phần 2 - xây dựng cơ sở dữ liệu, phần 3 - xây dựng chương trình kế toán trên MS Access. Mời các bạn cùng tham khảo.

   53 p ntt 26/08/2019 37 1

 • Bài giảng Rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh ngân hàng - Học viện Ngân Hàng

  Bài giảng Rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh ngân hàng - Học viện Ngân Hàng

  Bài giảng "Rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh ngân hàng" cung cấp cho người học những nội dung chính sau: Khái niệm và các ảnh hưởng của rủi ro tín dụng, các chỉ tiêu tính toán rủi ro tín dụng, nguyên nhân gây ra rủi ro tín dụng, quản trị rủi ro tín dụng, các dấu hiệu nhận biết rủi ro tín dụng, đo lường rủi ro tín dụng, sử dụng công cụ...

   332 p ntt 26/08/2019 32 1

 • Tập bài giảng Nghề đấu giá: Phần 1

  Tập bài giảng Nghề đấu giá: Phần 1

  Phần 1 tập bài giảng Nghề đấu giá trình bày những quy định chung về nghề đấu giá và đấu giá viên, những quy định của pháp luật liên quan đến bán đấu giá tài sản,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   288 p ntt 25/07/2019 34 0

 • Tập bài giảng Nghề đấu giá: Phần 2

  Tập bài giảng Nghề đấu giá: Phần 2

  Phần 2 Tập bài giảng Nghề đấu giá cung cấp cho người học các kiến thức: Kỹ năng bán tiến hành cuộc bán đấu giá tài sản, bán đấu giá tài sản thi hành án dân sự, bán đấu giá tài sản nhà nước, bán đấu giá tài sản bảo đảm.... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   205 p ntt 25/07/2019 43 0

 • Tập bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ: Phần 1 - ThS. Trần Thị Thái Hằng

  Tập bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ: Phần 1 - ThS. Trần Thị Thái Hằng

  Phần 1 của "Tập bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ" do ThS. Trần Thị Thái Hằng biên soạn cung cấp cho sinh viên các kiến thức: Chương 1 - Những vấn đề cơ bản về tiền tệ và lưu thông tiền tệ, chương 2 - Một số vấn đề cơ bản về tài chính trong nền kinh tế thị trường, chương 3 - Ngân sách nhà nước. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi...

   34 p ntt 25/07/2019 45 0

 • Tập bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ: Phần 2 - ThS. Trần Thị Thái Hằng

  Tập bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ: Phần 2 - ThS. Trần Thị Thái Hằng

  Phần 2 của Tập bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ" do ThS. Trần Thị Thái Hằng biên soạn cung cấp cho sinh viên các kiến thức của chương 4 - Tín dụng trong nền kinh tế thị trường, chương 5 - Ngân hàng và thị trường tài chính, chương 6 - Thanh toán không dùng tiền mặt. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   34 p ntt 25/07/2019 44 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số