• Bài giảng Thanh toán quốc tế trong ngoại thương: Bài 2 - GS.TS. Nguyễn Văn Tiến

  Bài giảng Thanh toán quốc tế trong ngoại thương: Bài 2 - GS.TS. Nguyễn Văn Tiến

  Bài 2 Sale contract thuộc bài giảng thanh toán quốc tế trong ngoại thương, trong bài học này trình bày các kiến thức sau: Rủi ro trong thương mại quốc tế, hợp đồng ngoại thương, chất lượng và quy cách hàng hóa, điều khoản giá, điều kiện giao hàng,...

   39 p ntt 25/07/2019 12 0

 • Bài giảng Thanh toán quốc tế trong ngoại thương: Bài 3 - GS.TS. Nguyễn Văn Tiến

  Bài giảng Thanh toán quốc tế trong ngoại thương: Bài 3 - GS.TS. Nguyễn Văn Tiến

  Bài 3 Incoterms 2010 thuộc bài giảng thanh toán quốc tế trong ngoại thương, trong bài học này sẽ đi vào tìm hiểu: Incoterms là gì, cơ quan ban hành và tính chất pháp lý, mục đích của Incoterms, những nội dung chính Incoterms 2010, phạm vi điều chỉnh của Incoterms 2010,...

   55 p ntt 25/07/2019 9 0

 • Bài giảng Thanh toán quốc tế trong ngoại thương: Bài 4 - GS.TS. Nguyễn Văn Tiến

  Bài giảng Thanh toán quốc tế trong ngoại thương: Bài 4 - GS.TS. Nguyễn Văn Tiến

  Bài 4 Phương tiện thanh toán quốc tế (payment instruments), trong bài học trình bày kiến thức sau: Tổng quan, hối phiếu đòi nợ, hối phiếu nhận nợ (kỳ phiếu), séc.

   53 p ntt 25/07/2019 11 0

 • Bài giảng Thanh toán quốc tế trong ngoại thương: Bài 5 - GS.TS. Nguyễn Văn Tiến

  Bài giảng Thanh toán quốc tế trong ngoại thương: Bài 5 - GS.TS. Nguyễn Văn Tiến

  Bài 5 Lập chứng từ thương mại theo tinh thần UCP 600 & ISBP 681, trong bài học này trình bày nội dung kiến thức về: Lập vận đơn đường biển, lập vận đơn hàng không, chứng từ bảo hiểm.

   38 p ntt 25/07/2019 10 0

 • Bài giảng Thanh toán quốc tế trong ngoại thương: Bài 6 - GS.TS. Nguyễn Văn Tiến

  Bài giảng Thanh toán quốc tế trong ngoại thương: Bài 6 - GS.TS. Nguyễn Văn Tiến

  Bài 6 Phương thức thanh toán ứng trước, ghi sổ và chuyển tiền, cùng tìm hiểu trong bài học này với các kiến thức sau: Advanced payment, open account, remittance. Để nắm rõ nội dung cụ thể mời các bạn cùng tham khảo bài giảng dưới đây.

   21 p ntt 25/07/2019 8 0

 • Bài giảng Thanh toán quốc tế trong ngoại thương: Bài 7 - GS.TS. Nguyễn Văn Tiến

  Bài giảng Thanh toán quốc tế trong ngoại thương: Bài 7 - GS.TS. Nguyễn Văn Tiến

  Bài 7 Phương thức nhờ thu - collection of payments, trong bài học này trình bày kiến thức về: Khái niệm, đặc điểm và văn bản pháp luật; các bên tham gia và mối quan hệ; các loại nhờ thu; quy tắc phí nhờ thu; lợi ích và rủi ro; lệnh nhờ thu – collection order.

   33 p ntt 25/07/2019 8 0

 • Bài giảng Thanh toán quốc tế trong ngoại thương: Bài 8 - GS.TS. Nguyễn Văn Tiến

  Bài giảng Thanh toán quốc tế trong ngoại thương: Bài 8 - GS.TS. Nguyễn Văn Tiến

  Bài 8 Nghiệp vụ L/C cập nhật UCP 600 & ISBP 681 thuộc bài giảng thanh toán quốc tế trong ngoại thương, cùng tìm hiểu bài học này với các kiến thức trình bày sau: Khái niệm và giải thích thuật ngữ, đặc điểm của giao dịch L/C, văn bản pháp lý điều chỉnh L/C, các định nghĩa và giải thích, các bên tham gia giao dịch L/C.

   65 p ntt 25/07/2019 10 0

 • Bài giảng Thanh toán quốc tế trong ngoại thương: Bài 9 - GS.TS. Nguyễn Văn Tiến

  Bài giảng Thanh toán quốc tế trong ngoại thương: Bài 9 - GS.TS. Nguyễn Văn Tiến

  Bài 9 Lập và kiểm tra chứng từ theo UCP 600 thuộc bài giảng thanh toán quốc tế, cùng tìm hiểu bài học này với các kiến thức sau: Bộ chứng từ theo L/C, nguyên nhân dẫn bộ chứng từ có sai sót, quy tắc áp dụng trong kiểm tra chứng từ, các quy tắc thực hành, kiểm tra các chứng từ.

   50 p ntt 25/07/2019 10 0

 • Bài giảng Thanh toán quốc tế trong ngoại thương: Bài 10 - GS.TS. Nguyễn Văn Tiến

  Bài giảng Thanh toán quốc tế trong ngoại thương: Bài 10 - GS.TS. Nguyễn Văn Tiến

  Bài 10 Những lưu ý trong giao dịch L/C thuộc bài giảng thanh toán quốc tế trong ngoại thương, trong bài học này trình bày kiến thức về: Quy tắc xuất trình chứng từ, thời gian kiểm tra chứng từ, quyền định đoạt chứng từ của NHPH, thông báo bất hợp lệ, NHPH/NHXN mất quyền từ chối bất hợp lệ,...

   43 p ntt 25/07/2019 11 0

 • Bài giảng Thanh toán quốc tế trong ngoại thương: Bài 11 - GS.TS. Nguyễn Văn Tiến

  Bài giảng Thanh toán quốc tế trong ngoại thương: Bài 11 - GS.TS. Nguyễn Văn Tiến

  Bài 11 Tình huống trong giao dịch bằng L/C thuộc bài giảng thanh toán quốc tế trong ngoại thương, trong bài học này trình bày kiến thức gồm 2 phần: Phần 1 Luật quốc gia vượt lên trên UCP về pháp lý, phần 2 xử lý các tình huống. Để nắm rõ hơn nội dung cụ thể, mời các bạn cùng tham khảo bài giảng dưới đây.

   33 p ntt 25/07/2019 8 0

 • Bài giảng Tiền tệ ngân hàng

  Bài giảng Tiền tệ ngân hàng

  Bài giảng Tiền tệ ngân hàng gồm 9 chương trình bày lý thuyết căn bản về tiền tệ ngân hàng như bản chất chức năng của tiền tệ, tổng quan về thị trường tài chính, lãi suất, ngân hàng trung gian, tổ chức tài chính phi ngân hàng, ngân hàng trung ương, cung cầu tiền tệ, lạm phát và chính sách tiền tệ.

   312 p ntt 25/07/2019 12 0

 • Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 1: Tổng quan về quản trị tài chính

  Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 1: Tổng quan về quản trị tài chính

  Nội dung của chương 1 Tổng quan về quản trị tài chính thuộc bài giảng quản trị tài chính nhằm trình bày về các kiến thức chính: cơ hội nghề nghiệp trong ngành tài chính, các vấn đề trong thiên niên kỷ mới, các loại hình doanh nghiệp, mục tiêu của công ty cổ phần và các mối quan hệ đại diện.

   17 p ntt 24/06/2019 29 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số