• Bài giảng Quan trắc môi trường: Bài 1 - Thái Vũ Bình

    Bài giảng Quan trắc môi trường: Bài 1 - Thái Vũ Bình

    Bài giảng Quan trắc môi trường bài 1: Chiến lược giám sát môi trường trình bày định nghĩa - mục tiêu monitoring, các loại hình monitoring, nguyên tắc thiết lập trạm monitoring, thu thập xử lý và biểu diễn kết quả, vận hành trạm monitoring. Tham khảo tài liệu để nắm bắt chi tiết môn học.

     55 p ntt 16/08/2015 207 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số