• Bài giảng Vật lý 2: Chương 6 - Lê Quang Nguyên

  Bài giảng Vật lý 2: Chương 6 - Lê Quang Nguyên

  Bài giảng Vật lý 2: Chương 1 cung cấp cho người học những kiến thức về cơ sở cơ học lượng tử. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Lưỡng tính sóng-hạt của vật chất, phương trình Schrödinger, hạt trong giếng thế vô hạn một chiều, hệ thức bất định Heisenberg, kính hiển vi quét dùng hiệu ứng đường ngầm (STM).

   14 p ntt 24/02/2021 4 0

 • Bài giảng Vật lý 2: Chương 6 (Trắc nghiệm) - Lê Quang Nguyên

  Bài giảng Vật lý 2: Chương 6 (Trắc nghiệm) - Lê Quang Nguyên

  Bài giảng Vật lý 2 - Chương 6 gồm có các bài tập trắc nghiệm về cơ sở cơ học lượng tử có kèm đáp án, giúp các bạn có thể ôn tập và áp dụng lý thuyết đã học để làm bài tập. Mời các bạn cùng tham khảo.

   13 p ntt 24/02/2021 4 0

 • Bài giảng Vật lý 2: Chương 7a - Lê Quang Nguyên

  Bài giảng Vật lý 2: Chương 7a - Lê Quang Nguyên

  Bài giảng Vật lý 2: Chương 7a cung cấp cho người học những kiến thức về nguyên tử hydrô. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Phổ nguyên tử hydrô, pt Schrödinger cho nguyên tử hydrô, năng lượng của electron, hàm sóng electron, mật độ xác suất electron, hình dạng đám mây electron, spin của electron.

   5 p ntt 24/02/2021 5 0

 • Bài giảng Vật lý 2: Chương 7b - Lê Quang Nguyên

  Bài giảng Vật lý 2: Chương 7b - Lê Quang Nguyên

  Bài giảng Vật lý 2: Chương 7b cung cấp cho người học những kiến thức về nguyên tử nhiều electron, từ tính của nguyên tử. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Trạng thái của electron, năng lượng của electron, các đại lượng vật lý, cấu hình electron, nguyên tử kim loại kiềm.

   11 p ntt 24/02/2021 6 0

 • Bài giảng Vật lý 2: Chương 7b (Trắc nghiệm) - Lê Quang Nguyên

  Bài giảng Vật lý 2: Chương 7b (Trắc nghiệm) - Lê Quang Nguyên

  Bài giảng Vật lý 2 - Chương 7b (Trắc nghiệm) gồm có các bài tập trắc nghiệm về nguyên tử nhiều electron, từ tính của nguyên tử có kèm đáp án, giúp các bạn có thể ôn tập và áp dụng lý thuyết đã học để làm bài tập. Mời các bạn cùng tham khảo.

   6 p ntt 24/02/2021 3 0

 • Bài giảng Vật lý 2: Chương 8a - Lê Quang Nguyên

  Bài giảng Vật lý 2: Chương 8a - Lê Quang Nguyên

  Bài giảng Vật lý 2: Chương 8 cung cấp cho người học những kiến thức về trường điện từ. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Tính chất cơ bản của hạt nhân, hiện tượng phóng xạ, phản ứng hạt nhân, năng lượng hạt nhân.

   16 p ntt 24/02/2021 7 0

 • Bài giảng Vật lý 2: Chương 8b (Trắc nghiệm) - Lê Quang Nguyên

  Bài giảng Vật lý 2: Chương 8b (Trắc nghiệm) - Lê Quang Nguyên

  Bài giảng Vật lý 2 - Chương 8b (Trắc nghiệm) gồm có các bài tập trắc nghiệm về vật lý hạt cơ bản, từ tính của nguyên tử có kèm đáp án, giúp các bạn có thể ôn tập và áp dụng lý thuyết đã học để làm bài tập. Mời các bạn cùng tham khảo.

   11 p ntt 24/02/2021 6 0

 • Bài giảng Vật lý 2: Chương 8b - Lê Quang Nguyên

  Bài giảng Vật lý 2: Chương 8b - Lê Quang Nguyên

  Bài giảng Vật lý 2: Chương 8b cung cấp cho người học những kiến thức về vật lý hạt cơ bản. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Các hạt dưới nguyên tử, máy gia tốc và máy dò hạt, các hạt cơ bản, hạt cơ bản và lịch sử vũ trụ, câu hỏi trắc nghiệm.

   7 p ntt 24/02/2021 4 0

 • Bài giảng Vật liệu điện - Chương 1: Cấu tạo vật chất

  Bài giảng Vật liệu điện - Chương 1: Cấu tạo vật chất

  Bài giảng Vật liệu điện - Chương 1: Cấu tạo vật chất. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Cấu tạo nguyên tử, phân tử, khuyết tật trong vật rắn, Lý thuyết phân vùng năng lượng. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   6 p ntt 25/12/2020 14 2

 • Bài giảng Vật liệu điện - Chương 3: Vật liệu bán dẫn

  Bài giảng Vật liệu điện - Chương 3: Vật liệu bán dẫn

  Bài giảng Vật liệu điện - Chương 3: Vật liệu bán dẫn. Chương 3 gồm có những nội dung chính: Khái niệm chung, tính dẫn điện của vật liệu bán dẫn, vật liệu bán dẫn tinh khuyết và không tinh khuyết. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   3 p ntt 25/12/2020 14 0

 • Bài giảng Vật liệu điện - Chương 4: Vật liệu từ

  Bài giảng Vật liệu điện - Chương 4: Vật liệu từ

  Bài giảng Vật liệu điện - Chương 4 cung cấp cho người học kiến thức về vật liệu từ. Nội dung trình bày trong chương này gồm có: Khái niệm, vật liệu từ mềm, vật liệu từ cứng. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   6 p ntt 25/12/2020 13 0

 • Bài giảng Vật liệu điện - Chương 5: Sự phân cực của điện môi

  Bài giảng Vật liệu điện - Chương 5: Sự phân cực của điện môi

  Bài giảng Vật liệu điện - Chương 5: Sự phân cực của điện môi. Nội dung chính trong chương này gồm có: Khái niệm chung, hằng số điện môi của chất khí, hằng số điện môi lỏng, hằng số điện môi của chất rắn. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   8 p ntt 25/12/2020 14 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số