• Bài giảng Vật lý 1: Chương 10 - Lê Quang Nguyên

  Bài giảng Vật lý 1: Chương 10 - Lê Quang Nguyên

  Bài giảng Vật lý 1: Chương 1 cung cấp cho người học những kiến thức về từ trường tĩnh. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Dòng điện, từ trường, lực từ, định luật Gauss đối với từ trường, định luật Ampère, Dipole từ, từ trường ở quanh ta.

   6 p ntt 24/02/2021 5 0

 • Bài giảng Vật lý 1: Chương 11 - Lê Quang Nguyên

  Bài giảng Vật lý 1: Chương 11 - Lê Quang Nguyên

  Bài giảng Vật lý 1: Chương 1 cung cấp cho người học những kiến thức về từ môi. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Các loại vật liệu từ, vectơ cường độ từ hóa, vectơ cường độ từ trường, từ trường trong từ môi, định luật Ampère trong từ môi, điều kiện trên mặt phân cách hai từ môi.

   5 p ntt 24/02/2021 5 0

 • Bài giảng Vật lý 1: Chương 12 - Lê Quang Nguyên

  Bài giảng Vật lý 1: Chương 12 - Lê Quang Nguyên

  Bài giảng Vật lý 1: Chương 1 cung cấp cho người học những kiến thức về cảm ứng điện từ. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Hiện tượng cảm ứng điện từ, hiện tượng tự cảm, hiện tượng hỗ cảm, năng lượng từ trường.

   5 p ntt 24/02/2021 5 0

 • Bài giảng Vật lý 2: Chương 1 - Lê Quang Nguyên

  Bài giảng Vật lý 2: Chương 1 - Lê Quang Nguyên

  Bài giảng Vật lý 2: Chương 1 cung cấp cho người học những kiến thức về trường điện từ. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Nhắc lại về cảm ứng điện từ, định luật Maxwell-Faraday, định luật Maxwell-Ampère, trường điện từ – các phương trình Maxwell.

   7 p ntt 24/02/2021 3 0

 • Bài giảng Vật lý 2: Chương 2 - Lê Quang Nguyên

  Bài giảng Vật lý 2: Chương 2 - Lê Quang Nguyên

  Bài giảng Vật lý 2: Chương 1 cung cấp cho người học những kiến thức về trường điện từ. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Dao động điều hòa, dao động tắt dần, dao động cưỡng bức, các loại sóng, các đặc trưng của sóng, sóng cơ, sóng điện từ.

   10 p ntt 24/02/2021 6 0

 • Bài giảng Vật lý 2: Chương 3a - Lê Quang Nguyên

  Bài giảng Vật lý 2: Chương 3a - Lê Quang Nguyên

  Bài giảng Vật lý 2: Chương 3a cung cấp cho người học những kiến thức về giao thoa ánh sáng. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Sóng ánh sáng, giao thoa ánh sáng, giao thoa trên hai khe Young, giao thoa trên bản mỏng, bài tập áp dụng.

   15 p ntt 24/02/2021 4 0

 • Bài giảng Vật lý 2: Chương 3a (Trắc nghiệm) - Lê Quang Nguyên

  Bài giảng Vật lý 2: Chương 3a (Trắc nghiệm) - Lê Quang Nguyên

  Bài giảng Vật lý 2 - Chương 3a gồm có các bài tập trắc nghiệm về giao thoa ánh sáng có kèm đáp án, giúp các bạn có thể ôn tập và áp dụng lý thuyết đã học để làm bài tập. Mời các bạn cùng tham khảo.

   6 p ntt 24/02/2021 5 0

 • Bài giảng Vật lý 2: Chương 3b - Lê Quang Nguyên

  Bài giảng Vật lý 2: Chương 3b - Lê Quang Nguyên

  Bài giảng Vật lý 2: Chương 3b cung cấp cho người học những kiến thức về nhiễu xạ ánh sáng. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Hiện tượng nhiễu xạ, nguyên lý Huygens, nhiễu xạ trên lỗ tròn, nhiễu xạ trên khe hẹp, nhiễu xạ trên nhiều khe, nhiễu xạ tia X.

   8 p ntt 24/02/2021 5 0

 • Bài giảng Vật lý 2: Chương 3b (Trắc nghiệm) - Lê Quang Nguyên

  Bài giảng Vật lý 2: Chương 3b (Trắc nghiệm) - Lê Quang Nguyên

  Bài giảng Vật lý 2 - Chương 3b gồm có các bài tập trắc nghiệm về nhiễu xạ ánh sáng có kèm đáp án, giúp các bạn có thể ôn tập và áp dụng lý thuyết đã học để làm bài tập. Mời các bạn cùng tham khảo.

   6 p ntt 24/02/2021 5 0

 • Bài giảng Vật lý 2: Chương 4 - Lê Quang Nguyên

  Bài giảng Vật lý 2: Chương 4 - Lê Quang Nguyên

  Bài giảng Vật lý 2: Chương 4 cung cấp cho người học những kiến thức về thuyết tương đối. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: hai tiên đề, các hệ quả, phép biến đổi lorentz, các hệ quả khác, động lượng và năng lượng.

   10 p ntt 24/02/2021 5 0

 • Bài giảng Vật lý 2: Chương 5 (Trắc nghiệm) - Lê Quang Nguyên

  Bài giảng Vật lý 2: Chương 5 (Trắc nghiệm) - Lê Quang Nguyên

  Bài giảng Vật lý 2 - Chương 5 gồm có các bài tập trắc nghiệm về quang lượng tử có kèm đáp án, giúp các bạn có thể ôn tập và áp dụng lý thuyết đã học để làm bài tập. Mời các bạn cùng tham khảo.

   11 p ntt 24/02/2021 7 0

 • Bài giảng Vật lý 2: Chương 5 - Lê Quang Nguyên

  Bài giảng Vật lý 2: Chương 5 - Lê Quang Nguyên

  Bài giảng Vật lý 2: Chương 1 cung cấp cho người học những kiến thức về quang lượng tử. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Bức xạ nhiệt, hiện tượng quang điện, tán xạ Compton.

   10 p ntt 24/02/2021 5 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số