• Bài giảng Nội cơ sở 2 - Bài 11: Điện tâm đồ nhập môn

  Bài giảng Nội cơ sở 2 - Bài 11: Điện tâm đồ nhập môn

  Bài giảng này giúp người học có thể: Trình bày nguyên lý, cơ chế hình thành điện tâm đồ (ĐTĐ); trình bày cách thức mắc các chuyển đạo và ý nghĩa của các nhóm chuyển đạo thăm dò tim; trình bày các sóng, khoảng và đoạn của một ĐTĐ bình thường, ý nghĩa của nó.

   5 p ntt 25/12/2020 6 0

 • Bài giảng Nội cơ sở 2 - Bài 12: Hội chứng tăng ure máu

  Bài giảng Nội cơ sở 2 - Bài 12: Hội chứng tăng ure máu

  Bài giảng này giúp người học có thể: Trình bày được các biểu hiện lâm sàng của hội chứng tăng urê máu; trình bày được các triệu chứng của hội chứng hôn mê do tăng urê máu; trình bày được các nguyên nhân của hội chứng tăng urê máu.

   5 p ntt 25/12/2020 7 0

 • Bài giảng môn Vật liệu điện: Chương 0 - TS. Nguyễn Văn Dũng

  Bài giảng môn Vật liệu điện: Chương 0 - TS. Nguyễn Văn Dũng

  Bài giảng môn Vật liệu điện: Chương 0 tổng hợp cho người học các nội dung chính của bài giảng gồm có: Cấu tạo vật chất; Vật liệu dẫn điện; Các quá trình vật lý trong điện môi; Chất cách điện; Sự phóng điện trong chất khí; Sự phóng điện trong chất lỏng; Sự phóng điện trong chất rắn; Tuổi thọ của chất cách điện; Vật...

   7 p ntt 25/12/2020 7 0

 • Bài giảng môn Vật liệu điện: Chương 1 - TS. Nguyễn Văn Dũng

  Bài giảng môn Vật liệu điện: Chương 1 - TS. Nguyễn Văn Dũng

  Bài giảng môn Vật liệu điện: Chương 1 cung cấp cho người học các kiến thức: Cấu tạo nguyên tử; Cấu tạo phân tử; Lý thuyết phân vùng năng lượng trong vật rắn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   34 p ntt 25/12/2020 15 0

 • Bài giảng môn Vật liệu điện: Chương 2.2 - TS. Nguyễn Văn Dũng

  Bài giảng môn Vật liệu điện: Chương 2.2 - TS. Nguyễn Văn Dũng

  Tiếp nội dung phần 2.1, Bài giảng môn Vật liệu điện: Chương 2.2 -Dây và cáp điện gồm các nội dung chính như: Phân loại; Vật liệu làm dây và cáp điện; Cáp điện cao áp và thử nghiệm cáp và dây dẫn (đọc tài liệu); Chủng loại dây và cáp điện sử dụng trong hệ thống điện. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung của bài giảng.

   42 p ntt 25/12/2020 13 0

 • Bài giảng môn Vật liệu điện: Chương 2.1 - TS. Nguyễn Văn Dũng

  Bài giảng môn Vật liệu điện: Chương 2.1 - TS. Nguyễn Văn Dũng

  Bài giảng môn Vật liệu điện: Chương 2 do TS. Nguyễn Văn Dũng biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm 2 phần lớn, phần 1 Vật liệu dẫn điện gồm có nội dung như: Phân loại; Bản chất của sự dẫn điện; Các tính chất cơ bản; Vật liệu có điện dẫn cao; Vật liệu có điện trở suất cao; Các kim loại khác....

   39 p ntt 25/12/2020 10 0

 • Bài giảng môn Vật liệu điện: Chương 3 - TS. Nguyễn Văn Dũng

  Bài giảng môn Vật liệu điện: Chương 3 - TS. Nguyễn Văn Dũng

  Bài giảng môn Vật liệu điện: Chương 3 giúp người học hiểu về Các quá trình vật lý trong điện môi. Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Sự phân cực của điện môi; Tính dẫn điện của điện môi; Tổn hao trong điện môi. Mời các bạn cùng tham khảo!

   59 p ntt 25/12/2020 12 0

 • Bài giảng môn Vật liệu điện: Chương 4 - TS. Nguyễn Văn Dũng

  Bài giảng môn Vật liệu điện: Chương 4 - TS. Nguyễn Văn Dũng

  Cùng nắm kiến thức trong chương 4 Vật liệu cách điện thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Tính chất và phân loại vật liệu cách điện; Vật liệu cách điện khí; Vật liệu cách điện rắn; Vật liệu cách điện lỏng. Mời các bạn cùng tham khảo!

   85 p ntt 25/12/2020 11 0

 • Bài giảng môn Vật liệu điện: Chương 9 - TS. Nguyễn Văn Dũng

  Bài giảng môn Vật liệu điện: Chương 9 - TS. Nguyễn Văn Dũng

  Bài giảng môn Vật liệu điện: Chương 9 trình bày về "Vật liệu từ". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Tính chất từ của vật liệu; Phân loại vật liệu từ; Từ hóa và nhiệt độ; Vùng từ tính; Vật liệu sắt từ mềm và cứng; Tổn hao sắt từ. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung của bài giảng.

   64 p ntt 25/12/2020 10 0

 • Bài giảng môn Vật liệu điện: Chương 5 - TS. Nguyễn Văn Dũng

  Bài giảng môn Vật liệu điện: Chương 5 - TS. Nguyễn Văn Dũng

  Bài giảng môn Vật liệu điện: Chương 5 trình bày về "Sự phóng điện trong chất khí". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Giới thiệu; Phóng điện trong điện trường đều; Quá trình ion hóa; Ion hóa quang; Ion hóa nhiệt; Ion hóa do va chạm; Lý thuyết phóng điện thác điện tử (Nguyên lý PĐ Townsend); Phóng điện trong khí điện âm; Định luật Paschen

   36 p ntt 25/12/2020 11 0

 • Bài giảng môn Vật liệu điện: Chương 6 - TS. Nguyễn Văn Dũng

  Bài giảng môn Vật liệu điện: Chương 6 - TS. Nguyễn Văn Dũng

  Bài giảng môn Vật liệu điện: Chương 6 cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu; Phóng điện riêng (phóng điện điện tử, phóng điện thác hoặc dòng điện tử); Phóng điện điện cơ; Phóng điện nhiệt. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   15 p ntt 25/12/2020 11 0

 • Bài giảng môn Vật liệu điện: Chương 7 - TS. Nguyễn Văn Dũng

  Bài giảng môn Vật liệu điện: Chương 7 - TS. Nguyễn Văn Dũng

  Bài giảng môn Vật liệu điện: Chương 7 cung cấp cho người học các kiến thức: Lý thuyết phóng điện điện tử (electronic breakdown theory); Lý thuyết phóng điện bọt khí (Bubble theory); Lý thuyết phần tử lơ lửng (suspended particle theory); Lý thuyết dòng điện tích (streamer theory). Mời các bạn cùng tham khảo.

   12 p ntt 25/12/2020 11 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số