Xây dựng mô đun hỗ trợ CAPP xuất Gcode tự động trực tiếp từ đối tượng gia công sử dụng lập trình tham số

Lập quy trình công nghệ có sự trợ giúp của máy tính (CAPP) ngày càng được chú trọng phát triển nhằm đưa công nghệ, kinh nghiệm và trí tuệ của con người vào lĩnh vực tự động hóa sản xuất. Việc sử dụng các dữ liệu trích xuất từ CAPP bao gồm các thông tin hình học và công nghệ của đối tượng gia công để tự động tạo ra các chương trình Gcode gia công trên máy CNC chưa được nghiên cứu cụ thể.