Giáo trình Tâm lý khách du lịch (Tái bản lần thứ năm): Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách giáo trình "Tâm lý khách du lịch" giới thiệu tới người đọc các kiến thức: Những đặc điểm của khách du lịch theo vùng lãnh thổ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.