Giáo trình Tâm lý khách du lịch (Tái bản lần thứ năm): Phần 1

Phần 1 cuốn giáo trình "Tâm lý khách du lịch" giới thiệu tới người đọc các kiến thức: Một số vấn đề cơ bản về tâm lí học, một số quá trình và thuốc tính tâm lý tiêu biểu, tân lí khách du lịch và các yếu tố ảnh hưởng đến tâm lí khách du lịch, những đặc điểm tâm lí của khách trong tiêu dùng du lịch, những đặc điểm tâm lí cá nhân phổ biến của khách du lịch. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.