Giáo trình mạch điện tử cơ bản - KS. Nguyễn Văn Điềm

Mạch điện tử cơ bản là giáo trình được biên soạn theo đề cương do Sở Giáo dục và đào tạo TP Hà Nội xây dựng và thông qua. Giáo trình được biên soạn sau khi đã tham khảo rất nhiều tài liệu về mạch điện tử tương tự, nội dung giáo trình gồm 5 chương trong đó: Chương 1 khái quát về Những kiến thức chung, Chương 2 giới thiệu về Mạch khuếch đại cơ bản, Chương 3 giới thiệu về Mạch khuếch đại chuyên dụng, Chương 4 khái quát Mạch dao động, Chương 5 giới thiệu về Điều chế và giải điều chế.