Ebook Phương pháp chế biến thuốc cổ truyền: Phần 1

Ebook Phương pháp chế biến thuốc cổ truyền do PGS.TS. Phạm Xuân Sinh biên soạn cung cấp cho bạn đọc những kiến thức chung về chế biến thuốc cổ truyền cũng như cách chế biến một số vị thuốc cổ truyền cụ thể. Nội dung sách gồm có 2 phần, phần 1 giới thiệu một vài nét đại cương về chế biến thuốc cổ truyền, phần 2 là chế biến các vị thuốc cổ truyền. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 của cuốn sách ngay sau đây.