Ebook Người Hoa, người Minh Hương với văn hóa Hội An: Phần 2

Giao lưu hội nhập văn hóa vật thể Việt - Trung diễn ra đậm nét hơn so với bình diện phi vật thể. Trong phần 2 của ebook "Người Hoa, người Minh Hương với văn hóa Hội An" sẽ giới thiệu đến bạn đọc một cách chi tiết hơn về giao lưu văn hóa Việt - Trung trên bình diện văn hóa vật thể. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm chi tiết.