Ebook Lương thực, thực phẩm trong phòng chống các bệnh tim mạch: Phần 2

Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn "Lương thực, thực phẩm trong phòng chống các bệnh tim mạch" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Phòng chống bệnh thấp tim, phòng chống bệnh tâm phế mãn, phòng chống huyết áp thấp, phòng chống huyết áp cao. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.