Ebook Kỹ thuật và quản lý hệ thống nguồn nước: Phần 1

Phần 1 cuốn sách "Kỹ thuật và quản lý hệ thống nguồn nước" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Giới thiệu, kinh tế học trong hệ thống nguồn nước, quy hoạch tuyến tính và những ứng dụng cho hệ thống nguồn nước,... Mời các bạn cùng tham khảo.