Ebook Giúp bạn phát âm đúng tiếng Hoa: Phần 2

Cuốn sách này có thể dùng để tự học, cũng có thể dùng như tài liệu dạy phát chuẩn dành cho những người cần học tiếng Hoa cấp tốc để đi du học, du lịch, giao dịch làm ăn..., đồng thời cũng là giáo trình luyện phát âm tiếng Hoa hữu hiệu cho học sinh trong và ngoài nước. Cuốn sách này cũng có giá trị tham khảo đối với những người học tiếng phổ thông và đội ngũ giáo viên giảng dạy tiếng Hoa. Mời các bạn cùng tham khảo.