Ebook Dân số học đô thị - NXB Xây dựng

Cùng nắm kiến thức trong ebook "Dân số học đô thị" thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: phân bố dân cư và đô thị hóa trên thế giới, sự phát triển dân số thế giới, các loại cấu trúc về dân số, động thái phát triển dân số, sự phát triển dân số ở Việt Nam,...