Ebook Đắc nhân Tâm: Phần 2 - Dale Carnegie

Tác phẩm Đắc nhân tâm có sức lan toả vô cùng rộng lớn – dù bạn đi đến bất cứ đâu, bất kỳ quốc gia nào cũng đều có thể nhìn thấy. Tác phẩm được đánh giá là quyển sách đầu tiên và hay nhất, có ảnh hưởng làm thay đổi cuộc đời của hàng triệu người trên thế giới. Phần 2 ebook tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: "Làm thế nào để thuyết phục người khác nghe theo cách nghĩ của mình", "Làm lãnh đạo: Làm thế nào thay đổi hành vi con người mà không mếch lòng hay tức giận".