Đề tài nghiên cứu khoa học: Nghiên cứu quy trình công nghệ chế tạo vật liệu gốm hệ Corund

Đề tài nghiên cứu khoa học: Nghiên cứu quy trình công nghệ chế tạo vật liệu gốm hệ Corund nhằm mục tiêu chế tạo và đánh giá chất lượng mẫu gốm kết cấu hệ corund, thử nghiệm chế tạo bi nghiền, chén nung bằng gốm kết cấu hệ corund và bổ sung thiết bị nghiên cứu và nâng cao trình độ nghiên cứu của cán bộ khoa học trong lĩnh vực gốm cao cấp. Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo tài liệu để hỗ trợ tốt cho quá trình học tập và nghiên cứu của mình.