Đề tài nghiên cứu khoa học: Nghiên cứu công nghệ sản xuất bột màu vô cơ và hữu cơ

Đề tài nghiên cứu khoa học: Nghiên cứu công nghệ sản xuất bột màu vô cơ và hữu cơ đi sâu vào nghiên cứu các phần sau. Phần 1 các nghiên cứu về cơ sở khoa học công nghệ bột màu. Ở phần 2 là cơ sở khoa học quá trình sản xuất bột màu độ phân tán cao theo phương pháp nghiền cơ học và phần cuối cùng là các quy trình công nghệ cụ thể thu được để sản xuất một số bột màu. Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo tài liệu để hỗ trợ tốt cho quá trình học tập và nghiên cứu của mình.