Báo cáo tổng kết khoa học: Nghiên cứu chế tạo vật liệu cao su Blend chống cháy và các kết cấu cứu hộ hỏa hoạn khẩn cấp nhà cao tầng

Báo cáo tổng kết khoa học: Nghiên cứu chế tạo vật liệu cao su Blend chống cháy và các kết cấu cứu hộ hỏa hoạn khẩn cấp nhà cao tầng. Đề tài tập trung nghiên cứu các nội dung chính sau: Thiết kế kết cấu và hình dạng của đệm hơi và ống tuột cứu hộ để cứu người kịp thời nhanh chóng và an toàn khi hỏa hoạn xảy ra nhưng khả thi về công nghệ và tài chính. Nghiên cứu chế tạo blend cao su, nhựa chống cháy đáp ứng yêu cầu chế tạo đệm hơi và ống tuột cứu hộ. Công nghệ chế tạo đệm hơi, ống. tuột cứu hộ và các thiết bị phụ kiện kèm theo. Thí nghiệm và đánh giá toàn diện về đệm hơi và ống tuột cứu hộ ngoài hiện trường. Thiết lập quy trình vận hành đệm hơi và ống tuột cứu hộ khi có hỏa hoạn xảy ra. Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo tài liệu để hỗ trợ tốt cho quá trình học tập và nghiên cứu của mình.