Báo cáo tổng kết khoa học: Công nghệ chế tạo vật liệu Cômpozit nền nhôm cốt hạt phi kim loại (Graphit hạt)

Báo cáo tổng kết khoa học: Công nghệ chế tạo vật liệu Compozit nền nhôm cốt hạt phi kim loại (Graphit hạt) nhằm nghiên cứu ra một loại vật liệu có được sự dẻo dai, chịu nhiệt cao, dản nhiệt và tỏa nhiệt tốt.. Để có thể áp dụng cho tất cả các ngành công nghiệp ở Việt Nam hiện nay để đạt hiệu quả cao. Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo tài liệu để hỗ trợ tốt cho quá trình học tập và nghiên cứu của mình.