Báo cáo tổng hợp khoa học: Nghiên cứu công nghệ sản xuất chế tạo bột màu - Thuốc nhuộm - Chất trợ cho ngành công nghệ dệt, nhuộm, in hoa

Báo cáo tổng hợp khoa học: Nghiên cứu công nghệ sản xuất chế tạo bột màu - Thuốc nhuộm - Chất trợ cho ngành công nghệ dệt, nhuộm, in hoa đi sâu nghiên cứu các phần chính. Phần một công nghệ tổng hợp chất trợ phân tán, đến với phần hai công nghệ sản xuất chất ngấm Wetta - NTD - 93. Phần ba công nghệ tổng hợp chất trợ xử lý hoàn toàn Metazin - Th - 93. Và phần cuối cùng là công nghệ tổng hợp thuốc nhuộm màu xanh lam. Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo tài liệu để hỗ trợ tốt cho quá trình học tập và nghiên cứu của mình.