Bài giảng Vật lý 1: Chương 9 - Lê Quang Nguyên

Bài giảng Vật lý 1: Chương 9 cung cấp cho người học những kiến thức về vật dẫn & điện môi. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Vật dẫn cân bằng, năng lượng điện trường, tụ điện, sự phân cực điện môi, điện trường trong điện môi, định luật Gauss trong điện môi, điều kiện liên tục trên mặt phân cách, các tính chất khác.