Bài giảng Phát triển phần mềm nguồn mở: Bài 1 - Nguyễn Hữu Thể

Nội dung bài giảng này giới thiệu cơ bản về môn học "Phát triển phần mềm nguồn mở". Môn học này sẽ trang bị cho người học những kiến thức về phần mềm nguồn mở và những ưu điểm của nó; phát triển ứng dụng PHP hướng đối tượng, mô hình MVC; Framework Laravel: sử dụng, khai thác và triển khai;... Mời các bạn cùng tham khảo.