Bài giảng Nội cơ sở 2 - Bài 6: Táo bón, lỵ, tiêu chảy

Bài 6 - Táo bón, lỵ, tiêu chảy. Bài giảng này giúp người học có thể: Trình bày được các triệu chứng lâm sàng và cận lâm sàng của mỗi hội chứng táo bón, hội chứng lỵ và tiêu chảy; nêu được các nguyên nhân thường gặp của mỗi hội chứng trên.