Bài giảng Nội cơ sở 2 - Bài 2: Hội chứng trung thất

Bài 2 - Hội chứng trung thất. Bài giảng này giúp người học có thể: Nêu được nguyên nhân của hội chứng trung thất, trình bày được triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng của hội chứng trung thất. Mời các bạn cùng tham khảo.