Bài giảng Nội cơ sở 1 - Bài 5: Hội chứng tràn khí màng phổi

Bài 5 - Hội chứng tràn khí màng phổi. Bài giảng này giúp người học có thể: Nêu được nguyên nhân gây tràn khí màng phổi, nêu được triệu chứng của hội chứng tràn khí màng phổi và tràn khí phối hợp tràn dịch, nêu được 2 thể tràn khí và chẩn đoán phân biệt.