Bài giảng Nội cơ sở 1 - Bài 1: Tổng quát nội cơ sở

Bài học 1 giúp người học: Biết được các yêu cầu đối với thầy thuốc khi khám bệnh nhân, biết cách khai thác bệnh sử của bệnh nhân, nắm vững và thực hiện được các bước khi thăm khám lâm sang, biết cách làm một bệnh án nội khoa.