Bài giảng Đồ họa máy tính: Xác định mặt hiện - Ma Thị Châu (2017)

Bài giảng "Đồ họa máy tính: Xác định mặt hiện" cung cấp cho người học các kiến thức: Sự hữu hình của các đối tượng cơ bản, vấn đề hữu hình, các thuật toán mặt hiện, loại bỏ mặt quay vào trong, thuật toán ưu tiên theo danh sách Schumacker,.... Mời các bạn cùng tham khảo.