Bài giảng Đồ họa máy tính: Phép chiếu - Ma Thị Châu (2017)

Bài giảng "Đồ họa máy tính: Phép chiếu" cung cấp cho người học các kiến thức: Một số hệ tọa độ, các phép chiếu, chiếu phối cảnh, các phép chiếu phối cảnh, phép chiếu 1 điểm, cơ sở toán học của phép chiếu,... Mời các bạn cùng tham khảo.