Bài giảng Đồ họa máy tính: Đường cong và bề mặt II - Ma Thị Châu (2017)

Bài giảng "Đồ họa máy tính: Đường cong và bề mặt II" cung cấp cho người học các kiến thức: Bề mặt cong, bề mặt cong Bézier, kiểm soát hình dạng của bề mặt, các bề mặt tròn xoay, các bề mặt tròn xoay, các bề mặt song tuyến,... Mời các bạn cùng tham khảo.