Bài giảng Đồ họa máy tính: Các thuật toán cắt xén (Clipping) - Ma Thị Châu (2017)

Bài giảng "Đồ họa máy tính: Các thuật toán cắt xén (Clipping)" cung cấp cho người học các kiến thức: Khung nhìn trong 2D, chấp nhận đơn giản, loại bỏ đơn giản, thuật toán Cohen-Sutherland, mã Cohen-Sutherland 2D,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.