Bài giảng Đồ họa máy tính: Các phép biến đổi - Ma Thị Châu (2017)

Bài giảng "Đồ họa máy tính: Các phép biến đổi" cung cấp cho người học các kiến thức: Một số khái niệm cơ bản, các phép biến đổi, co dãn 2D theo gốc tọa độ, nhiều phép biến đổi cùng lúc,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.