• Bài giảng Nhập môn Công nghệ phần mềm: Giai đoạn thiết kế (Component Diagram) - TS. Trần Ngọc Bảo

  Bài giảng Nhập môn Công nghệ phần mềm: Giai đoạn thiết kế (Component Diagram) - TS. Trần Ngọc Bảo

  Bài giảng Nhập môn Công nghệ phần mềm: Giai đoạn thiết kế (Component Diagram) giúp người học biết được cách thiết kế Component Diagram, biết được các thành phần trong Component Diagram, biết được cách sử dụng Power Designer để tạo Component Diagram, biết cách xây dựng một số Component Diagram của một số ứng dụng. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm...

   51 p ntt 19/01/2017 110 2

 • Bài giảng Nhập môn Công nghệ phần mềm: Mô hình hóa yêu cầu người dùng (State diagram) - TS. Trần Ngọc Bảo

  Bài giảng Nhập môn Công nghệ phần mềm: Mô hình hóa yêu cầu người dùng (State diagram) - TS. Trần Ngọc Bảo

  Bài giảng Nhập môn Công nghệ phần mềm: Mô hình hóa yêu cầu người dùng (State diagram) giúp người biết được cách thiết kế State diagram, biết được các thành phần trong State diagram, biết được cách sử dụng Power Designer để tạo State diagram. Mời các bạn cùng tham khảo.

   25 p ntt 19/01/2017 114 2

 • Bài giảng Nhập môn Công nghệ phần mềm: Viết tài liệu hướng dẫn sử dụng - TS. Trần Ngọc Bảo

  Bài giảng Nhập môn Công nghệ phần mềm: Viết tài liệu hướng dẫn sử dụng - TS. Trần Ngọc Bảo

  Bài giảng sau đây giới thiệu về quy trình viết tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm. Thông qua bài học này người học có thể biết được các loại tài liệu, biết được cấu trúc cơ bản của tài liệu hướng dẫn, biết được cách sử dụng một số công cụ để tạo tài liệu hướng dẫn cài đặt,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   40 p ntt 19/01/2017 121 1

 • Bài giảng Lập trình web: Tổng quan thiết kế và lập trình Web - Trần Phước Tuấn

  Bài giảng Lập trình web: Tổng quan thiết kế và lập trình Web - Trần Phước Tuấn

  Chương "Tổng quan thiết kế và lập trình web" của bài giảng Lập trình web có các nội dung: Nhắc lại một số khái niệm (Mạng máy tính, giao thức, địa chỉ IP,...), phân loại trang web, các bước chính trong phát triển website, công bố website trên internet. Mời tham khảo.

   27 p ntt 19/01/2017 121 3

 • Bài giảng Lập trình web: Thiết kế và lập trình web - Trần Phước Tuấn

  Bài giảng Lập trình web: Thiết kế và lập trình web - Trần Phước Tuấn

  Bài giảng này giới thiệu cho người học về học phần Thiết kế và lập trình web. Học phần này gồm có 5 nội dung mà người học cần phải nắm bắt, đó là: Tổng quan về thiết kế và lập trình web, HTML, Cascading Style Sheet (CSS), JavaScript – DOM_HTML, lập trình web với PHP. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   8 p ntt 19/01/2017 101 1

 • Bài giảng Lập trình web: Tạo trang web với HTML - Trần Phước Tuấn

  Bài giảng Lập trình web: Tạo trang web với HTML - Trần Phước Tuấn

  Chương "Tạo trang web với HTML" cung cấp cho người học một số nội dung sau: Ví dụ đầu tiên về trang web, giới thiệu chung về HTML, đặc điểm của HTML, trình bày văn bản trong HTML, multimedia, form trên trang web, Frame. Mời các bạn cùng tham khảo.

   72 p ntt 19/01/2017 67 2

 • Bài giảng Lập trình web: Cascading Style Sheet - Trần Phước Tuấn

  Bài giảng Lập trình web: Cascading Style Sheet - Trần Phước Tuấn

  Cascading Style Sheet (CSS) là một chương trình dùng để mô tả cách hiển thị các thành phần trên trang web. Trong chương này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về CSS thông qua một số nội dung như: Giới thiệu về CSS, định nghĩa style, phân loại và sử dụng CSS, Selector trong CSS,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   20 p ntt 19/01/2017 103 2

 • Bài giảng Lập trình Web: PHP – INPUT_EXAMPLE - Trần Phước Tuấn

  Bài giảng Lập trình Web: PHP – INPUT_EXAMPLE - Trần Phước Tuấn

  Bài giảng Lập trình Web: PHP – INPUT_EXAMPLE cung cấp một số kiến thức về truyền và nhận dữ liệu, Cookie & Session, upload tập tin lên server, hàm Date và một số hàm khác,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   16 p ntt 19/01/2017 115 2

 • Bài giảng Lập trình Web: DOM – HTML - Trần Phước Tuấn

  Bài giảng Lập trình Web: DOM – HTML - Trần Phước Tuấn

  Bài giảng này giới thiệu về DOM – HTML hay HTML DOM (HTML Document Object Model). Nội dung của bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức như: Tổng quan về DOM – HTML, một số đối tượng, làm việc với document - DOM, xử lý sự kiện (even),... Mời các bạn cùng tham khảo.

   50 p ntt 19/01/2017 101 2

 • Bài giảng Lập trình Web: PHP - BASIC - Trần Phước Tuấn

  Bài giảng Lập trình Web: PHP - BASIC - Trần Phước Tuấn

  Bài giảng chương "PHP - BASIC" trình bày các nội dung như: PHP và HTML, câu lệnh PHP, ghi chú trong PHP, khai báo biến, kiểu dữ liệu, toán tử, cấu trúc điều khiển,...và một số nội dung liên quan khác. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   58 p ntt 19/01/2017 98 2

 • Bài giảng Lập trình Web: Ngôn ngữ JavaScript trong trang Web - Trần Phước Tuấn

  Bài giảng Lập trình Web: Ngôn ngữ JavaScript trong trang Web - Trần Phước Tuấn

  Bài giảng Lập trình Web: Ngôn ngữ JavaScript trong trang Web trình bày một số nội dung như: Giới thiệu DHTML, ngôn ngữ Script, quá trình thực hiện ứng dụng Server-Side,...; giới thiệu ngôn ngữ JavaScript; một số hàm khác. Mời các bạn cùng tham khảo.

   56 p ntt 19/01/2017 143 4

 • Bài giảng Lập trình Web: PHP – Tổng quan - Trần Phước Tuấn

  Bài giảng Lập trình Web: PHP – Tổng quan - Trần Phước Tuấn

  Bài giảng Lập trình Web này giới thiệu tổng quan về PHP (Lịch sử phát triển, PHP là gì? Ưu điểm của PHP, một số website dùng PHP), hoạt động của Web Server a Web Server, yêu cầu cài đặt và các giải pháp cài đặt trọn gói (WAMP, LAMP, XAMP WAMP, LAMP, XAMP). Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   14 p ntt 19/01/2017 100 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số