Bài giảng Công nghệ Java: Chương 7 - PhD. Trần Quang Diệu

Bài giảng "Công nghệ Java - Chương 7: Threads – Tiến trình" cung cấp cho người học các kiến thức: Luồng và đa luồng, luồng trong Java, trạng thái của luồng, lập trình luồng trong Java, độ ưu tiên của luồng, đồng bộ giữa các luồng, Deadlock, cơ chế Chờ - nhận biết,... Mời các bạn cung tham khảo.