Bài giảng Công nghệ Java: Chương 6 - PhD. Trần Quang Diệu

Bài giảng "Công nghệ Java - Chương 6: Kế thừa, đóng gói trong Java" cung cấp cho người học các kiến thức: Đặc điểm gói, định nghĩa gói, các bước định nghĩa gói, điều khiển truy xuất, kế thừa trong thế giới thực, kế thừa trong lập trình,.. Mời các bạn cùng tham khảo.