• Các phương pháp phổ trong hóa học hữu cơ: Phần 1

  Các phương pháp phổ trong hóa học hữu cơ: Phần 1

  Phần 1 của tài liệu Hóa học hữu cơ và các phương pháp phổ sẽ cung cấp cho người đọc các kiến thức: Bức xạ điện từ, định luật Lambert-Beer, phương pháp phổ hồng ngoại, phổ tử ngoại và khả kiên, phổ cộng hưởng từ hạt nhân. Mời các bạn cùng tham khảo.

   68 p ntt 25/12/2019 76 2

 • Các phương pháp phổ trong hóa học hữu cơ: Phần 2

  Các phương pháp phổ trong hóa học hữu cơ: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của tài liệu Hóa học hữu cơ và các phương pháp phổ sẽ tiếp tục cung cấp cho người đọc các kiến thức: Phổ khối lượng, ví dụ giải phổ, tính chất phổ của các hợp chất hữu cơ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   137 p ntt 25/12/2019 52 2

 • Công nghệ sản xuất Malt và bia (Tái bản lần thứ hai): Phần 1

  Công nghệ sản xuất Malt và bia (Tái bản lần thứ hai): Phần 1

  Phần 1 của tài liệu Sản xuất Malt và bia - Kỹ thuật công nghệ sẽ cung cấp cho người đọc các kiến thức: Đại mạch, nguyên liệu thay thế đại mạch, hoa houblon, nước, làm sạch, phân loại và bảo quản đại mạch,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   221 p ntt 25/12/2019 57 0

 • Công nghệ sản xuất Malt và bia (Tái bản lần thứ hai): Phần 2

  Công nghệ sản xuất Malt và bia (Tái bản lần thứ hai): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của tài liệu Sản xuất Malt và bia - Kỹ thuật công nghệ sẽ tiếp tục cung cấp cho người đọc các kiến thức: Chuẩn bị nguyên liệu, đường hóa nguyên liệu, lên men chính, hoàn thiện sản phẩm, lọc bả, nấu hoa và làm lạnh dịch đường. Mời các bạn cùng tham khảo.

   296 p ntt 25/12/2019 61 0

 • Công nghệ nhuộm và hoàn tất (Tái bản lần thứ nhất): Phần 1

  Công nghệ nhuộm và hoàn tất (Tái bản lần thứ nhất): Phần 1

  Phần 1 của tài liệu Hoàn tất quy trình công nghệ nhuộm sẽ cung cấp cho người học các kiến thức: Những khái niệm cơ bản về thuốc nhuộm và chất trợ, các khái niệm cơ bản về công nghệ nhuộm - Hoàn tất, nhuộm và hoàn tất vải bông. Mời các bạn cùng tham khảo.

   248 p ntt 25/12/2019 10 0

 • Công nghệ nhuộm và hoàn tất (Tái bản lần thứ nhất): Phần 2

  Công nghệ nhuộm và hoàn tất (Tái bản lần thứ nhất): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của tài liệu Hoàn tất quy trình công nghệ nhuộm sẽ tiếp tục cung cấp cho người học các kiến thức: Nhuộm vải len, nhuộm vải tơ tằm, nhuộm và hoàn tất vải dệt từ xơ - Sợi nhân tạo gốc Xenlulozơ, nhuộm và hoàn tất vải dệt từ xơ - sợi tổng hợp,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   174 p ntt 25/12/2019 6 0

 • Giáo trình Dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm - Phần 1

  Giáo trình Dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm - Phần 1

  Nội dung giáo trình được chia thành 7 chương bài học, phần 1 sách gồm 4 chương đầu: chương 1 - Vai trò và nhu cầu các chất dinh dưỡng; chương 2 - Giá trị dinh dưỡng của một số loại thực phẩm; chương 3 - Thực phẩm và chế độ dinh dưỡng cho các đối tượng khác nhau; chương 4 - Khái quát chung về vệ sinh và an toàn thực phẩm.

   49 p ntt 18/11/2019 23 0

 • Giáo trình Dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm - Phần 2

  Giáo trình Dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm - Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 giáo trình gồm 3 chương con lại: Chương 5 - Ô nhiễm thực phẩm; chương 6 - Ngộ độc thực phẩm; chương 7 - Quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm. Giáo trình Dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm được biên soạn nhằm cung cấp những kiến thức về dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm cho học sinh ngành chế biến và bảo...

   52 p ntt 18/11/2019 14 0

 • QCVN 4-18:2011/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm – nhóm chế phẩm tinh bột

  QCVN 4-18:2011/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm – nhóm chế phẩm tinh bột

  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (sau đây gọi tắt là Quy chuẩn) này quy định các yêu cầu kỹ thuật và quản lý về chất lượng, vệ sinh an toàn đối với các chế phẩm tinh bột được sử dụng với mục đích làm phụ gia thực phẩm.

   30 p ntt 18/11/2019 20 0

 • QCVN 4-19:2011/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm - enzym

  QCVN 4-19:2011/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm - enzym

  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (sau đây gọi tắt là Quy chuẩn) này quy định các yêu cầu kỹ thuật và quản lý về chất lượng, vệ sinh an toàn đối với các enzym được sử dụng với mục đích làm phụ gia thực phẩm.

   11 p ntt 18/11/2019 16 0

 • QCVN 9-1:2011/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với muối iod

  QCVN 9-1:2011/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với muối iod

  QCVN 9-1:2011/BYT do Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Phụ gia thực phẩm và chất hỗ trợ chế biến biên soạn, Cục An toàn vệ sinh thực phẩm trình duyệt và được ban hành theo Thông tư số 01/2011/TT-BYT ngày 13 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

   6 p ntt 18/11/2019 17 0

 • QCVN 4-21:2011/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm - chất làm dày

  QCVN 4-21:2011/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm - chất làm dày

  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (sau đây gọi tắt là Quy chuẩn) này quy định các yêu cầu kỹ thuật và quản lý về chất lượng, vệ sinh an toàn đối với các chất làm dày được sử dụng với mục đích làm phụ gia thực phẩm.

   95 p ntt 18/11/2019 17 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số