• Phong tục và nghi lễ liên quan đến việc cưới, việc tang ở Hà Nội

  Phong tục và nghi lễ liên quan đến việc cưới, việc tang ở Hà Nội

  Dựa trên các kết quả điều tra xã hội học thực nghiệm, bài viết trình bày về thực trạng và xu hướng biến đổi các phong tục về việc cưới và việc tang ở thành phố Hà Nội những năm gần đây. Kết quả phân tích cho thấy các phong tục và nghi lễ truyền thống trong việc cưới và việc tang thời kỳ đổi mới có xu hướng phục hồi mạnh mẽ so...

   13 p ntt 20/10/2015 237 7

 • Quá trình biến đổi cấu tạo địa danh hành chính Thăng Long - Hà Nội triều Nguyễn (1802-1945)

  Quá trình biến đổi cấu tạo địa danh hành chính Thăng Long - Hà Nội triều Nguyễn (1802-1945)

  Mục đích của bài viết này nhằm cung cấp những nét nổi bật nhất của bức tranh địa danh hành chính trong hơn một thế kỷ triều Nguyễn, qua đó phần nào phản ánh những dấu ấn lịch sử, văn hóa, xã hội của Thăng Long - Hà Nội trong giai đoạn lịch sử này.

   11 p ntt 20/10/2015 182 7

 • Những truyền thống văn hóa dân gian Việt Nam trong kiểu truyện về Thánh Mẫu

  Những truyền thống văn hóa dân gian Việt Nam trong kiểu truyện về Thánh Mẫu

  Bài viết này muốn góp một phần nhỏ vào việc nhìn nhận, đánh giá vai trò của Thánh Mẫu trong nền văn hóa Việt. Qua những gì khảo sát được trên phương diện truyện kể về các vị Thánh Mẫu tiêu biểu cho thấy hình tượng Thánh Mẫu thật sự là một hiện tượng văn học, văn hóa độc đáo, đặc sắc. Truyện kể về Thánh Mẫu chứa đựng những đặc...

   9 p ntt 20/10/2015 201 6

 • Phát triển du lịch biển, đảo tỉnh Khánh Hòa

  Phát triển du lịch biển, đảo tỉnh Khánh Hòa

  Khánh Hòa là một trong số ít tỉnh phát triển du lịch nhanh và mạnh ở nước ta. Với nhiều điểm du lịch độc đáo, hấp dẫn, Khánh Hòa đã thu hút khá đông du khách trong và ngoài nước, đem lại nguồn ngân sách đáng kể cho việc phát triển kinh tế quốc dân tỉnh. Trước nhu cầu ngày càng lớn của du khách, du dịch Khánh Hòa vẫn tiếp tục phát triển toàn...

   12 p ntt 20/10/2015 225 5

 • Tiềm năng và định hướng phát triển du lịch huyện Châu Thành tỉnh Bến Tre

  Tiềm năng và định hướng phát triển du lịch huyện Châu Thành tỉnh Bến Tre

  Ngành du lịch của huyện Châu Thành đã có những đóng góp to lớn cho kinh tế tỉnh Bến Tre. Tuy nhiên tình hình phát triển du lịch tại Châu Thành vẫn còn nhiều hạn chế. Do vậy, việc đánh giá tiềm năng và thực trạng phát triển du lịch ở huyện Châu Thành là cơ sở quan trọng cho việc định hướng và đề xuất các giải pháp phát triển du lịch bền...

   7 p ntt 20/10/2015 180 5

 • Giá trị văn hóa của đình Bảng Môn

  Giá trị văn hóa của đình Bảng Môn

  Bài viết đã đi sâu nghiên cứu, làm sáng rõ một số giá trị văn hóa của đình Bảng Môn trên các phương diện thần tích, giá trị kiến trúc và nét độc đáo trong sinh hoạt văn hóa tại đình thời trung đại.

   7 p ntt 20/10/2015 73 5

 • Góp phần nghiên cứu tục nhuộm răng đen ở Việt Nam (Khảo sát trường hợp làng cổ Đường Lâm)

  Góp phần nghiên cứu tục nhuộm răng đen ở Việt Nam (Khảo sát trường hợp làng cổ Đường Lâm)

  Bài viết này tập trung khảo sát hiện trạng của tục nhuộm răng đen và ăn trầu ở làng cổ Đường Lâm (Hà Nội), kết hợp với việc đối chiếu các kết quả điều tra và ghi chép của các học giả nước ngoài viết về tục nhuộm răng đen ở Việt Nam để phân tích những đặc điểm chung và riêng của phong tục này ở từng khu vực.

   8 p ntt 20/10/2015 232 5

 • Địa danh đường phố Hà Nội giai đoạn Pháp thuộc

  Địa danh đường phố Hà Nội giai đoạn Pháp thuộc

  Bằng các số liệu và dẫn chứng cụ thể, bài viết giúp người đọc hình dung một hệ thống địa danh đường phố Hà Nội với những điều kiện lịch sử, chính trị, văn hóa hết sức đặc thù của giai đoạn Pháp thuộc.

   9 p ntt 20/10/2015 185 5

 • Nghiên cứu về quyền sở hữu đất đai ở Việt Nam

  Nghiên cứu về quyền sở hữu đất đai ở Việt Nam

  Bằng cái nhìn toàn diện và hệ thống, bài viết trình bày khái quát quá trình xác lập và thực hiện quyền sở hữu đất đai của các nhà nước qua các giai đoạn lịch sử dân tộc. Ðặc biệt, bài viết đi sâu phân tích và làm sáng tỏ quá trình nhận thức, xây dựng chủ trương chính sách và thực hiện quyền sở hữu, sử dụng đất đai cũng như những...

   16 p ntt 20/10/2015 213 4

 • Ứng dụng mô hình khí hậu khu vực để dự tính diễn biến của các hiện tượng khí hậu cực đoan và tác động đến tài nguyên nước lưu vực sông Đồng Nai và phụ cận

  Ứng dụng mô hình khí hậu khu vực để dự tính diễn biến của các hiện tượng khí hậu cực đoan và tác động đến tài nguyên nước lưu vực sông Đồng Nai và phụ cận

  Bài báo đã đưa ra kịch bản diễn biến của một số hiện tượng khí hậu cực đoan ảnh hưởng đến tài nguyên nước vào giữa và cuối thế kỷ 21 đối với lưu vực sông Đồng Nai và phụ cận dựa trên việc sử dụng mô hình khí hậu khu vực CCAM chi tiết hóa động lực từ 5 mô hình khí hậu toàn cầu cho 2 kịch bản RCP4.5 và RCP8.5.

   10 p ntt 28/09/2016 269 4

 • Nghiên cứu tổng hợp chitosan - peg nanogels mang thuốc chống ung thư

  Nghiên cứu tổng hợp chitosan - peg nanogels mang thuốc chống ung thư

  Nanogel là một trong hệ dẫn truyền thuốc hiệu quả được ứng dụng rộng rãi trong lĩnh vực y sinh. Trong nghiên cứu này đã tổng hợp hạt nanogel nhạy pH trên cơ sở chitosan–polyethylene glycol (PEG) có khả năng mang thuốc ứng dụng trong điều trị ung thư. PEG ở tỉ lệ khác nhau được gắn trên chitosan sử dụng p_nitrophenyl chloroformate (NPC) để hoạt hóa. Kết...

   5 p ntt 21/03/2019 140 4

 • Đánh giá chất lượng nước của lưu vực sông Đu (Thái Nguyên) dựa trên các chỉ số thủy lý - hóa và chỉ số sinh học

  Đánh giá chất lượng nước của lưu vực sông Đu (Thái Nguyên) dựa trên các chỉ số thủy lý - hóa và chỉ số sinh học

  Mục đích của nghiên cứu này nhằm đánh giá chất lượng nước của lưu vực sông Đu dựa trên các phương pháp lý - hóa học (sử dụng tiêu chuẩn chất lượng nước của Việt Nam và Bỉ) đồng thời áp dụng các chỉ số BMWPVIET, ASPTVIET (Average Score Per Taxon của Việt Nam) và EPT (Ephemeroptera, Plecoptera, Trichoptera) dựa trên ĐVKSXCL.

   14 p ntt 28/03/2017 191 4

Hướng dẫn khai thác thư viện số