• Lecture Essentials of corporate finance - Chapter 12: Cost of capital

  Lecture Essentials of corporate finance - Chapter 12: Cost of capital

  Learning objectives of this chapter include: Know how to determine a firm’s cost of equity capital, know how to determine a firm’s cost of debt, know how to determine a firm’s overall cost of capital, understand pitfalls of overall cost of capital and how to manage them, understand the impact of an imputation tax system.

   33 p ntt 24/03/2016 103 3

 • Lecture Essentials of corporate finance - Chapter 9: Making capital investment decisions

  Lecture Essentials of corporate finance - Chapter 9: Making capital investment decisions

  The topic discussed in this chapter is making capital investment decisions. In this chapter, you will learn: Understand how to determine the relevant cash flows for a proposed investment, understand how to analyse a project’s projected cash flows, understand how to evaluate an estimated NPV.

   34 p ntt 24/03/2016 132 3

 • Lecture Essentials of corporate finance - Chapter 11: Risk and return

  Lecture Essentials of corporate finance - Chapter 11: Risk and return

  Chapter 11 introduces you to risk and return. After completing this unit, you should be able to: Know how to calculate expected returns, understand the impact of diversification, understand the systematic risk principle, understand the security market line, understand the risk-return trade-off.

   43 p ntt 24/03/2016 131 3

 • Lecture Essentials of corporate finance - Chapter 17: Working capital management

  Lecture Essentials of corporate finance - Chapter 17: Working capital management

  Chapter 17 - Working capital management. This chapter include objectives: Understand how firms manage cash and various collection, concentration and disbursement techniques; understand how to manage receivables and the basic components of credit policy; understand various inventory types, different inventory management systems and what determines the optimal inventory level.

   28 p ntt 24/03/2016 115 3

 • Lecture Essentials of corporate finance - Chapter 15: Raising capital

  Lecture Essentials of corporate finance - Chapter 15: Raising capital

  The topic discussed in chapter 15 is raising capital. This chapter include objectives: Understand the venture capital market and its role in financing new businesses, understand how securities are sold to the public and the role of investment bankers, understand initial public offerings and the costs of going public.

   18 p ntt 24/03/2016 127 3

 • Lecture Essentials of corporate finance - Chapter 13: Leverage and capital structure

  Lecture Essentials of corporate finance - Chapter 13: Leverage and capital structure

  Chapter 13 - Leverage and capital structure. In this chapter you will understand the effect of financial leverage on cash flows and cost of equity, understand the impact of taxes and bankruptcy on capital structure choice, understand the basic components of bankruptcy.

   38 p ntt 24/03/2016 123 3

 • Lecture Essentials of corporate finance - Chapter 18: International aspects of financial management

  Lecture Essentials of corporate finance - Chapter 18: International aspects of financial management

  Chapter 18 decribes international aspects of financial management. In this chapter you will understand how exchange rates are quoted and what they mean, know the difference between spot and forward rates, understand purchasing power parity and interest rate parity and the implications for changes in exchange rates, understand the types of exchange rate risk and how they can be managed, understand the impact of political risk on international...

   22 p ntt 24/03/2016 122 3

 • Bài giảng Thanh toán quốc tế: Chương 3 - ThS. Phạm Khánh Duy

  Bài giảng Thanh toán quốc tế: Chương 3 - ThS. Phạm Khánh Duy

  Chương 3 của bài giảng Thanh toán quốc tế trình bày về các phương thức thanh toán quốc tế. Thanh toán quốc tế gồm có các phương thức sau: Phương thức chuyển tiền, phương thức ghi sổ, phương thức nhờ thu,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

   12 p ntt 20/11/2015 183 4

 • Bài giảng Thanh toán quốc tế: Chương 1, 2 - ThS. Phạm Khánh Duy

  Bài giảng Thanh toán quốc tế: Chương 1, 2 - ThS. Phạm Khánh Duy

  Mời các bạn cùng tham khảo chương 1 và chương của bài giảng Thanh toán quốc tế sau đây. Trong chương này trình bày về hối đoái và phương tiện thanh toán quốc tế với một số nội dung liên quan như: Tỷ giá hối đoái, thị trường hối đoái, nghiệp vụ hối đoái, hối phiếu,...

   31 p ntt 20/11/2015 189 4

 • Bài giảng Thanh toán quốc tế: Chương 4 - ThS. Phạm Khánh Duy

  Bài giảng Thanh toán quốc tế: Chương 4 - ThS. Phạm Khánh Duy

  Trong chương 4 của bài giảng Thanh toán quốc tế, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một loại phương thức thanh toán quốc tế phổ biến nhất, đó là phương thức thanh toán tín dụng chứng từ. Mời các bạn cùng tham khảo.

   13 p ntt 20/11/2015 181 4

 • Bài giảng Thanh toán quốc tế - Đặng Quỳnh

  Bài giảng Thanh toán quốc tế - Đặng Quỳnh

  Bài giảng Thanh toán quốc tế do Đặng Quỳnh biên soạn gồm có hai nội dung chính, trong đó phần 1 trình bày về một số điều kiện thanh toán quốc tế quy định trong hợp đồng mua bán ngoại thương; phần 2 giới thiệu tới các bạn về phương thức thanh toán quốc tế.

   100 p ntt 20/11/2015 137 4

 • Bài giảng môn Lý thuyết tài chính tiền tệ - ThS. Phan Anh Tuấn

  Bài giảng môn Lý thuyết tài chính tiền tệ - ThS. Phan Anh Tuấn

  Đề cương bài giảng môn Lý thuyết tài chính tiền tệ do ThS. Phan Anh Tuấn biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Đại cương về tài chính và tiền tệ, thị trường tài chính, trung gian tài chính, ngân hàng trung ương và chính sách tiền tệ, lạm phát,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   107 p ntt 20/11/2015 504 7

Hướng dẫn khai thác thư viện số