Xác định độ sâu mặt trượt bằng phương pháp đánh giá sự biến đổi chỉ tiêu cơ lý của đất trong thân khối trượt

Bài viết đưa ra cách xác định độ sâu mặt trượt thông qua đánh giá sự biến đổi chỉ tiêu cơ lý của đất theo chiều sâu trong thân khối trượt (lấy ví dụ cho khối trượt trung tâm thị trấn Cốc Pài, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang).