Sự chuyển đổi không gian nhà vườn truyền thống Huế - Những tác động và giải pháp bảo tồn thích ứng

Nhà vườn truyền thống Huế (NVTTH) là một trong những yếu tố không thể thiếu tạo nên vẻ đẹp “tiềm ẩn” và nét đặc trưng văn hóa của thành phố vườn Huế. Tài liệu cung cấp các thông tin về sự hình thành và đặc trưng kiến trúc nhà vườn truyền thống Huế, các nghiên cứu liên quan, giải pháp bảo tồn thích ứng NVTTH. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết tài liệu.