Sổ tay Nuôi trồng nấm ăn và nấm chữa bệnh: Phần 1

Sổ tay nuôi trồng nấm ăn và nấm chữa bệnh: Phần 1 bao gồm những nội dung chính sau: Nấm ăn và những vấn đề về trồng nấm, kỹ thuật trồng một số loại nấm ăn (kỹ thuật trồng nấm rơm, nấm bào ngư, nấm đông cô). Mời các bạn cùng tham khảo.