Phát triển du lịch bền vững thành phố Cần Thơ đến năm 2020

Với quan điểm phát triển du lịch bền vững gắn với bảo tồn tính đa dạng về thiên nhiên, văn hóa và xã hội, để Cần Thơ thực sự là “Điểm đến du lịch lý tưởng - an toàn - thân thiện”, nơi hội tụ của “Văn minh sông nước Mekong” thì những chiến lược và giải pháp mà ngành du lịch Thành phố Cần Thơ cần quan tâm là xây dựng chiến lược: phát triển sản phẩm; bảo vệ tài nguyên môi trường; thu hút và tận dụng đầu tư; đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; quảng bá du lịch; hoàn thiện bộ máy quản lý Nhà nước trong lĩnh vực du lịch. Các giải pháp được đề xuất gồm: quy hoạch các khu du lịch, các tuyến du lịch trọng điểm; đầu tư cơ sở hạ tầng, giao thông công cộng, cơ sở vật chất; xây dựng các loại hình sản phẩm du lịch độc đáo, đa dạng, hấp dẫn; tăng cường công tác quảng bá, xúc tiến du lịch trong khu vực và quốc tế; đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chuyên nghiệp; bảo vệ tài nguyên, môi trường du lịch; nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước về du lịch.