Khóa luận tốt nghiệp Văn hóa du lịch: Phát triển du lịch sinh thái tại khu du lịch Đồng Mô (Sơn Tây – Hà Nội) 

Khóa luận tốt nghiệp Văn hóa du lịch: Phát triển du lịch sinh thái tại khu du lịch Đồng Mô (Sơn Tây – Hà Nội) trình bày về du lịch sinh thái và khái quát về khu du lịch Đồng Mô, điều kiện và thực trạng phát triển khu du lịch Đồng Mô.