Khóa luận tốt nghiệp Văn hóa du lịch: Khai thác loại hình du lịch trăng mật tại Cát Bà 

Khóa luận tốt nghiệp Văn hóa du lịch: Khai thác loại hình du lịch trăng mật tại Cát Bà nhằm dựa trên sự phát triển bền vững của Du lịch Cát Bà, hướng tới xây dựng và phát triển loại hình du lịch được coi là mới mẻ và có triển vọng ở Cát Bà - “Du lịch trăng mật”, ngoài những loại hình du lịch đã và đang được khai thác như tham quan, du lịch biển, du lịch nghỉ dưỡng.