Giáo trình Thực tập qua ban nguội: Phần 2 - Vũ Thị Hạnh

Tiếp nối các bài học của phần 1, phần 2 Giáo trình Thực tập qua ban nguội của tác giả Vũ Thị Hạnh gồm nội dung bài học 4 đến bài học 7. Nội dung phần này trình bày các nội dung như cưa kim loại, đục kim loại, dũa kim loại, khoan kim loại.