Giáo trình Thiết kế đồ án môn học Nguyên lý và dụng cụ cắt

"Giáo trình Thiết kế đồ án môn học Nguyên lý và dụng cụ cắt" cung cấp đến các bạn với 4 chương gồm các nội dung: nhiệm vụ thiết kế dụng cụ cắt kim loại; thiết kế dao diện định hình; thiết kế dao truốt; xác định chế độ cắt. Mời các bạn cùng tham khảo.