Giáo trình Robot công nghiệp

Giáo trình Robot công nghiệp với các nội dung tổng quan về rô bôt; các chuyển động cơ bản của robot công nghiệp; động học và động lực học rô bôt; ứng dụng của rô bôt công nghiệp; hệ thống ngành cơ – điện tử công nghiệp; điều khiển thủy lực...