Giáo trình Quản trị sản xuất: Phần 2

Nối tiếp phần 1 của giáo trình "Quản trị sản xuất" phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Bố trí mặt bằng sản xuất và dịch vụ, hoạch định tổng hợp, hoạch định tồn kho, mô hình lượng đặt hàng theo lô sản xuất, ứng dụng mô hình phân tích biên tế để xác định lượng dự trữ. Mời các bạn cùng tham khảo.