Giáo trình Kỹ thuật tài nguyên nước: Phần 1

Giáo trình Kỹ thuật tài nguyên nước được viết với sự lựa chọn các nội dung phù hợp với chương trình của bậc học Cao đẳng Ngành Kỹ thuật Tài nguyên nước. Trong giáo trình đã đề cập những kiến thức và thông tin về tài nguyên nước, các hình thức công trình thủy thường gặp. Nội dung giáo trình gồm 9 chương. Phần 1 sách gồm 4 chương đầu: Chương 1 - Tài nguyên nước và các giải pháp kỹ thuật tài nguyên nước. Chương 2 - Cơ sở thiết kế công trình thủy. Chương 3 - Nguyên lý tưới, tiêu nước và phòng chống xói mòn. Chương 4 - Công trình dâng nước.